آیا همه 124 هزار پیامبر مشخص می باشند؟

آیا همه 124 هزار پیامبر مشخص می باشند؟ اگر می خواهید پاسخ این سوال را بیابید این بخش زندگی اسلامی را دنبال نمایید چرا که به تشریح کامل این موضوع می پردازیم. آیا همه 124 هزار پیامبر مشخص می باشند؟ قرآن کریم می‌فرماید: «و به تحقیق فرستادیم رسولانی را قبل از تو از بعضی از […]

ادامه مطلب...