قضیه مباهله پیامبر (ص) با مسیحیان

رویداد مباهله از رویدادهای صدر اسلام است که طرفین این رخداد، پیامبر (ص) و مسیحیان بودند. در مورد واقعه مباهله چقدر اطلاعات دارید؟ برای آشنایی بیشتر با قضیه مباهله پیامبر (ص) با مسیحیان این بخش زندگی اسلامی را تا پایان مطالعه نمایید. قضیه مباهله پیامبر (ص) با مسیحیان زندگی اسلامی : هنگامی که پیامبر اسلام […]

ادامه مطلب...