شرط بندی حلال و شرعی در سایت های فوتبال

شرط بندی حلال و شرعی در سایت های فوتبال یکی از موضوعاتی است که اغلب افراد در مورد آن دچار ابهام هستند. در این بخش زندگی اسلامی در مورد این نوع شرط بندی بیشتر صحبت می کنیم. شرط بندی حلال و شرعی در سایت های فوتبال زندگی اسلامی : حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ […]

ادامه مطلب...


شرط بندی و قمار از نظر اخلاقی و شرعی چه پیامدهایی دارد؟

شرط بندی و قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متأسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری، بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود. زندگی اسلامی در این مقاله به بررسی کامل شرط بندی و قمار می پردازد و همچنین پیامدهای اخلاقی و شرعی شرط بندی و قمار را برای شما […]

ادامه مطلب...