منظور از ( روزی رو اول صبح میدن ) چیست؟

حتما شما هم تا به حال این جمله را که «روزی رو اول صبح میدن» شنیده اید. آیا معنا و مفهوم آن را می دانید؟ زندگی اسلامی در این بخش در مورد این موضوع با شما صحبت می کند. منظور از ( روزی رو اول صبح میدن ) چیست؟ بین الطلوعین فاصله زمانی از طلوع […]

ادامه مطلب...


آیا روزی دست خداست؟

بسیاری از افراد در مورد موضوعات مذهبی دچار ابهام هستند و از طرق مختلف به دنبال راه هایی برای پاسخ به این ابهامات هستند. یکی از این موارد ، موضوع رزق و روزی است. ممکن است برای شما هم این سوال پیش بیاید که چرا برخی افراد به نسبت برخی دیگر از استطاعت مالی بیشتری […]

ادامه مطلب...


دعا برای وسعت رزق و روزی

هر کس هر رورز، آیه مبارکه و من یتق الله تا آخر آیه ۳ سوره طلاق را سه مرتبه بعد از نمازهای واجب با سه مرتبه صلوات در اول آن و سه مرتبه صلوات در آخر آن بخواند موجب وسعت رزق خواهد بود.   دعا جهت فراخی روزی: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام […]

ادامه مطلب...