سفارشات و سیره بزرگان در لحظه تحویل سال

در ایران و در دین اسلام برای لحظه تحویل سال آداب خاصی در نظر گرفته شده است و هر یک از مراجع تقلید احکام به خصوصی برای لحظه تحویل سال عنوان کرده اند. زندگی اسلامی در این بخش در مورد سفارشات و سیره بزرگان در لحظه تحویل سال بیشتر صحبت می کند. سفارشات و سیره […]

ادامه مطلب...


دعای تحویل سال نو

عید نوروز که با تحویل سال و چرخیدن یک د ور کامل زمین به گرد خورشید شروع می شود، از جمله اعیادی است که جنبه ملی داشته و تاریخ پیدایش آن قبل از اسلام است. هنگام تحویل سال یکی از بهترین دعاهای که می توانیم بخوانیم دعای تحویل سال است. زندگی اسلامی در این بخش […]

ادامه مطلب...


امسال تغییر و تحول درونی را از خداوند بخواهیم

یکی از آیین های ویژه بهار و سال نو دعای تحویل سال است که مردم ایران اسلامی در آغاز سال نو آن را می خوانند و تغییر و تحول درونی را از خداوند متعال طلب می کنند. زندگی اسلامی در این بخش در این مورد بیشتر صحبت می کند. امسال تغییر و تحول درونی را […]

ادامه مطلب...